Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Eich Gwaith

Canllawiau i Artistiaid

Mae National Theatre Wales yn ystyried mai meithrin a datblygu artistiaid theatr yng Nghymru yw un o’i nodau craidd, a hynny fel modd o gyflawni cynyrchiadau theatr newydd eithriadol, ac er mwyn datblygiad ehangach y theatr yng Nghymru. Rydym am ei wneud mor hawdd â phosib i bob artist ddod i gysylltiad â ni a rhoi gwybod i ni am eu gwaith a’u syniadau. Rydym am ganolbwyntio ein hadnoddau ar weithgarwch fydd yn cael yr effaith fwyaf ar wneud theatr. 

Rydym am fod yr un mor hygyrch i bob artist yng Nghymru, a gweithio mewn ffordd sy’n cefnogi ac yn annog sefydliadau theatr eraill, yn enwedig mentrau bach ac annibynnol. 

Gyda hynny mewn golwg, rydym wedi datblygu rhai canllawiau i’w wneud yn hawdd i chi roi gwybod i ni am yr hyn yr ydych yn gweithio arno, neu’n gobeithio ei ddatblygu yn y dyfodol.

Dyma’r crynodeb:

 

Artist Engrheifftiol: Jenny Cashmore
Lluniau: Jorge Lizalde