Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

I'll Sing this Song


Yn 2016, fe wnaeth awdur Before I Leave, Patrick Jones ymuno â TEAM National Theatre Wales, y gwneuthurwr ffilmiau Kym Epton, y ffotograffydd a'r dylunydd Paul Thomas a'r cerddor Ben Tinniswood i ddysgu tri chôr o bobl sy'n byw gyda Dementia, yn Wrecsam, y Barri (ym Mro Morgannwg ) ac Aberhonddu (Powys), i ganu Before I Leave, y gân a ysgrifennwyd gan Nicky Wire a James Dean Bradfield o'r Manic Street Preachers ar gyfer y cynhyrchiad.

Y canlyniad yw ffilm fer am brofiadau'r corau, oedd yn canmol grym iacháu canu.

Ond mae mwy! Mae TEAM National Theatre Wales yn falch o lansio ap newydd sbon, AM DDIM a fydd yn helpu corau Dementia eraill...

  • gwyliwch y ffilm;
  • gwrandewch ar Before I Leave (wedi'i berfformio gan Nicky Wire a James Dean Bradfield o'r Manic Street Preachers); a
  • dysgwch y geiriau ac ymunwch yn y canu!

Am y App


Mae'r prosiect digidol I'll Sing This Song yn becyn cymorth ar gyfer unigolion, grwpiau cymunedol, corau ac ysgolion er mwyn dilyn trywydd ein cantorion, i ymgymryd â'r broses ac ymgysylltu â phwnc Dementia. Mae'n adnodd nid yn unig i helpu'r rhai sy'n byw gyda'r cyflwr, ond ar gyfer poblogaeth sydd angen gwell dealltwriaeth o iechyd meddwl.

Rhannwch y lincs isod gydag unrhyw ffrindiau, teulu neu gysylltiadau sydd gennych a allai fod â diddordeb.
 

Gyda diolch i The Baring Foundation & Paul Hamlyn

Dylunio a Datblygu gan Bwtîc / bwtic.co.uk

 

Lawrlwytho

 

 

Lawrlwythwch yr ap am DDIM yma
 

Sylwer: Mae angen iOS 9.2 neu ddiweddarach. Yn cyd-fynd ag iPad.

Gwyliwch

I'll Sing This Song teaser | Before I Leave