Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
2018
Ledled Cymru

NHS70: As long as the Heart beats

National Theatre Wales

Ar 5ed Gorffennaf 2018, bydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 mlwydd oed.

Yn ffrwyth meddwl a dychymyg Aneurin Bevan, AS Glyn Ebwy, y sefydliad eiconig hwn yw un o’r syniadau mwyaf dylanwadol i fod wedi ei esgor yng Nghymru erioed, ac un sydd wedi cyffwrdd yn ein bywydau oll mewn nifer dirifedi o ffyrdd.

Gyda phobl Cymru bydd National Theatre Wales yn adrodd storïau’r 70 mlynedd diwethaf.

Gan weithio gyda chymunedau ac artistiaid o ddinasoedd, trefi a phentrefi o bob cwr o Gymru byddwn yn dadlennu a rhannu straeon cudd o bob cyfnod o’r saith degawd diwethaf. Byddwn yn darganfod cysylltiadau pobl â’u teuluoedd â’r Gwasanaeth Iechyd, a’r cysylltiadau sy’n ymestyn ar draws y byd wrth i ni deithio i bob cwr o’r wlad er mwyn gwrando a recordio.

Rydym yn chwilio am bobl a llefydd a all ein cynorthwyo i nodi’r garreg filltir ryfeddol hon yn ein hanes cyfun. Rydym yn chwilio amdanoch chi. Mae’n bosib eich bod yn glaf, yn ymarferwr, yn ymchwilydd, yn berthynas ynteu yn rhychwantu’r cyfan o’r rhain.

Sgroliwch i lawr a rhannwch eich profiadau â ni...

Delwedd: Ch-Dd Luned Evans (gafodd driniaeth canser yn Ysbyty Prifysgol Cymru, Caerdydd, pan yn ei harddegau) a Stephen Tatnell (porthor GIG ers 50 mlynedd), sydd wedi rhannu eu straeon gyda NTW, o flaen Ysbyty Prifysgol Cymru, Caerdydd

Credyd: Dan Green / National Theatre Wales

 
 

Rhannwch hefo ni

Pe hoffech rannu eich profiad o’r GIG yng Nghymru yn ystod y 70 mlynedd diwethaf â ni, medrwch wneud hynny isod, ar Facebook, ynteu trwy eich cyfrwng cymdeithasol dewisol trwy ddefnyddio #MyNHS70
 

 


Medrwch hefyd anfon llythyr atom a’i bostio at:
National Theatre Wales
30 Arcêd y Castell
Caerdydd
CF10 1BW

 

 

Fideo

#myNHS70