Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
Gorffennaf 2018
Teithio ledled Cymru

NHS70: Splish Splash
Rhan o Ŵyl NHS70

National Theatre Wales ac Oily Cart

Cynhyrchiad teithiol amlsynhwyraidd, o dan y dŵr, wedi’i greu gyda'r cwmni theatr Oily Cart, i bobl ifanc 3-19 oed yn unig mewn pyllau hydrotherapi mewn ysgolion, hosbisau ac ysbytai. 

Bydd y sioe ymdrochol, rhyngweithiol hon sy’n arnofio yn tanio ac yn diddanu pob synnwyr. Bydd pyllau hydrotherapi yn cael eu trawsnewid gan oleuadau o dan y dŵr, cymylau swigod yn ymddangos oddi isod, llenni o chwistrell, a cherddoriaeth fyw wedi'i chwarae ar offerynnau sy’n arnofio, gyda sain y gellir ei deimlo llawn cymaint â'i glywed.

Bydd tair fersiwn wahanol o Splish Splash:

• un ar gyfer y rhai sydd ag anableddau dysgu dwys a lluosog;
• un ar gyfer y rhai sydd ar y sbectrwm awtistiaeth, ac
• un ar gyfer y rhai sy’n fyddar ac yn ddall, gyda nam gwybyddol neu heb nam o’r fath

Gall ysgolion arbennig, hosbisau, ysbytai a grwpiau SEND gael rhagor o wybodaeth a holi am archebu Splish Splash trwy gysylltu â Chynhyrchydd Teithio Oily Cart, Alison Garratt: alison@oilycart.org.uk.

Sylwer, oherwydd natur unigryw y perfformiadau hyn, nid oes modd i’r cyhoedd archebu ar gyfer Splish Splash. Mae pob sioe yn cael ei pherfformio i gynulleidfa o ddau berson ifanc ar y tro, gyda’u gofalwyr, ac maent wedi’u teilwra i anghenion penodol pob aelod o’r gynulleidfa.

Ysgrifennwyd a Chyfarwyddwyd gan Tim Webb
Dyluniwyd gan Jens Cole
Cyfarwyddyd cerddoriaeth gan Max Reinhardt
Cerddoriaeth wedi’i chyfansoddi gan Max Reinhardt a'i drefnu gan George Panda