Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
Gorffennaf 2018
Teithio ledled Cymru

NHS70: Splish Splash
Rhan o Ŵyl NHS70

National Theatre Wales ac Oily Cart

Bydd cwmni theatr Oily Cart yn creu y cynhyrchiad aml-synhwyraidd, o dan y dŵr yma i bobl ifanc 3-19 oed, a berfformir mewn ysgolion ac ysbytai, ar daith. 

Mi fydd Splish Splash yn rhyfeddod dyfrllyd, lle hudol lle mae pob synnwyr wrth ei fodd. Bydd pyllau hydro-therapi yn cael eu trawsnewid gan oleuadau o dan y dŵr, cymylau swigod yn ymddangos oddi isod, llenni o chwistrell llawn arogl da, a cherddoriaeth fyw wedi'i chwarae ar bibellau sy’n arnofio, gyda sain y gellir ei deimlo llawn cymaint â'i glywed. 

Bydd tair fersiwn: un ar gyfer y rheini sydd ag anableddau dysgu dwys a lluosog, un arall i'r rhai sydd ar y sbectrwm awtistiaeth, a thrydedd ar gyfer pobl sy'n fyddar ac yn ddall. 

Delwedd: Y cerddor George Panda (fydd yn perfformio yn Splish Splash), yn y pwll hydro-therapi, Ysbyty Prifysgol Cymru, Caerdydd

Credyd: Dan Green / National Theatre Wales