Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Cofrestrwch i dderbyn y newyddion diweddaraf gan National Theatre Wales

*Diogelu Data
Mae National Theatre Wales wedi’i gofrestru o dan delerau Deddf Diogelu Data 1998. Bydd yr wybodaeth bersonol y byddwch yn ei nodi ar ein ffurflen gofrestru ar-lein yn cael ei chadw’n ddiogel, ac ni fydd yn cael ei defnyddio at unrhyw bwrpas arall ac eithrio i ni gysylltu â chi am ddigwyddiadau a hyrwyddiadau National Theatre Wales, oni bai eich bod wedi rhoi caniatâd i ni anfon gwybodaeth atoch chi gan sefydliadau eraill.