Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
15 - 30 Medi, 2017
Port Talbot

We're Still Here

National Theatre Wales & Common Wealth

People have forgotten how to say ‘no’. That’s the problem in this country. We are allowed to say ‘no’.

Gwaith Dur Port Talbot; safle diwydiannol trwm olaf Cymru, a fu fan fygythiad cael ei gau yn 2015. Aeth y stori i’r penawadau newyddion ar draw y byd, a cododd ymgyrch Save Our Steel fomentwm o fewn dim, gan ddal ysbryd ac ymgorffori ansicrwydd ein hoes. Felly, beth sy’n digwydd pan fyddwn oll yn dod ynghyd?  Beth sy’n digwydd pan fyddwn ni’n dweud ‘na’?

Ym Mhort Talbot, dywedodd yr arweinwyr, gweithwyr ac undebwyr na bob un. Fe ddaethon’ nhw at eiu gilydd er mwyn achub swyddi a’u cymuned

Dyma’r bobl y tu ôl i’r penawdau a’r gwleidyddiaeth, yn gweithio ac yn byw yng nghanol y peiriant. Dyma eu bywydau nhw, eu gofidiau a’u breuddwydion a dyma eu stori, wedi ei adrodd â hiwmor, angerdd a balchder.

Yn seiliedig ar gyfweliadau gyda gweithwyr dur, cynrychiolwyr yr undeb a phobl Port Talbot, mae We’re Still Here yn berfformiad sy’n benodol i’w safle. Wedi ei leoli mewn man deinamig yn hen Weithfeydd Byass, mae’n dathlu ysbryd unigryw y dref.

6 mlynedd ar ôl The Passion, mae We’re Still Here yn nodi dychweliad National Theatre Wales i Bort Talbot, mewn cyd-gynhyrchiad â Common Wealth.

Gweithiau Byass, Dock Road, Port Talbot
15 - 30 Medi 2017, 7.30pm
(heblaw am Iau 19 Medi, 7pm)
Perfformiadau Matinee - 27 a 30 Medi, 2pm


Tocynnau
£15 / £12.50 (Gostyngiadau)
£10 Lleol
Mae cynllun Hynt yn berthnasol ar gyfer yr holl docynnau anabl – y medrir eu harchebu trwy ffonio 029 2037 1689

Canllaw oedran 14+

Perfformiadau hygyrch
Gellir cael mynediad i bob perfformiad gan ddefnyddwyr cadeiriau olwyn
Mae capsiynau ar gael ym mhob perfformiad, ar iPad
Bydd Disgrifiad sain ar gael yn ystod sawl perfformiad, gyda’r dyddiadau i’w cadarnhau

Cysylltwch â boxoffice@nationaltheatrewales.org os gwelwch yn dda os oes gennych unrhyw gwestiynau

Adnoddau i ysgolion
Rydym yn falch iawn ein bod, trwy ganiatâd hael Amnest Rhyngwladol y DU, yn medru cynnig un o’u cynlluniau gwers, wedi’i greu yn arbennig ar gyfer ysgolion, i’w lawr lwytho - Pŵer ein Lleisiau.

Mae’r cynllun yma yn cyseinio’n gryf gyda llawer o themâu We’re Still Here. Cafodd ei greu yn arbennig i ddangos i fyfyrwyr sut mae artistiaid wedi defnyddio eu geiriau a cherddoriaeth i amddiffyn hawliau dynol a brwydro er mwyn newid. Trwy weithio drwy’r cynllun a defnyddio eu sgiliau iaith a llythrennedd, cyflwyno fel grŵp ac ystyriaeth beirniadol, mi fydd myfyrwyr yn cryfhau eu deallusrwydd o’r frwydr dros hawliau dynol, ac wedyn yn gweithredu’n uniongyrchol trwy ddatblygu eu cân brotest eu hunain.

Mi fyddwn hefyd yn ffilmio’r sgwrs wedi’r sioe, ar 27 Medi, i fod yn adnodd arall i ysgolion, ac yn uwchlwytho hwn i’n gwefan fel rhan o ffilm fer yn cynnwys nodiadau gan y cyfarwyddwyr a delweddau o’r ymarferion.

Disabled Access
Audio Description

#NTWSteel

We're Still Here Production Trailer

Common Wealth

"We were drawn to Port Talbot because of the powerful voices that were coming out in the S.O.S campaign. Watching the campaign unfold and the community rally together gave us a hope in a time where we don’t usually see people stand together for what they believe in.

For us, seeing working class leaders organise and inspire communities felt so necessary in a time when working class people are often marginalised from public debate.

Interviewing steelworkers and union leaders has taught us so much about looking after each other, dignity and the importance of saying no.

What’s happening in Port Talbot is specific to the steel works and relevant across the world, demonstrating how capitalism and globalization creates ghost towns with little thought of the people who live and work there. The play speaks to the changing landscape of the UK, the people that get left behind and those that fight.

We see this play as an opportunity to champion and share the wisdom from the Save Our Steel Campaign, for us to remember who we are, where we come from and what we can be."

Evie Manning & Rhiannon White

Beth i’w ddisgwyl

Mae We’re Still Here yn berfformiad cerdded o gwmpas dan do lle byddwch yn cerdded o gwmpas yr ardal berfformio. Ni fydd seddau yn cael eu darparu ar unrhyw adeg yn ystod y perfformiad, ac eithrio ambell sedd ar gyfer rhai sydd ag anghenion uwch na’r arfer o ran symudedd.

Perfformir y sioe yng Ngweithiau Byass, Ffordd y Doc, Port Talbot, SA13 1RS. Mae parcio ar y safle ar gyfer deiliad Bathodyn Glas yn unig.

Bydd y perfformiad yn para o ddeutu 90 munud, heb egwyl. Bydd toiledau ar y safle.

Argymhellwn eich bod yn teithio acw ar y trên. Mae parcio yn rhad ac am ddim ym Maes Parcio Glan y Porthladd ar ôl 6pm, drws nesaf i orsaf Port Talbot Parkway. Y Cod Post ar gyfer y maes parcio hwnnw yw SA13 1RU.

Os gwelwch yn dda, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo esgidiau addas caeëdig a dillad cynnes gan nad oes unrhyw wres yn y lleoliad

14+ yw’r cyfarwyddyd o ran oedran. Fedrwn ni ddim rhoi mynediad i fabanod ym mreichiau eu rhieni na phlant bach. 

Mae cŵn wedi eu gwahardd yn bendant, ac eithrio cŵn cynorthwyo.

Bydd y sioe yn dechrau am 2.00pm (matineé)  a 7.30pm (perfformiadau’r nos) yn brydlon - ac eithrio dydd Mawrth 19 Medi, pan fo’r sioe yn dechrau am 7pm.

Cysylltwch os gwelwch yn dda â´r swyddfa docynnau trwy e-bostio boxoffice@nationaltheatrewales.org os oes gennych unrhyw gwestiynau.

 

Mynychu We’re Still Here

Mynediad

Teithio


Rhannwch eich barn â ni
Trydarwch: @ntwtweets #NTWSteel
Facebook: facebook.com/nationaltheatrewales

Gobeithiwn y byddwch chi’n mwynhau We’re Still Here!

 

 

Tîm Creadigol

Crëwyd gan Rachel Trezise a Common Wealth

Rachel Trezise
Awdur

Evie Manning
Cyd-gynhyrchydd

Rhiannon White
Cyd-gynhyrchydd

Wojtek Rusin
Cyfansoddwr/ Cynllunydd Sain

Russell Henry
Cynllunydd

Andy Purves
Cynllunydd Goleuo

Vicki Manderson
Cyfarwyddwr Symudiad

Sarah Hughes
Cyfarwyddwr Castio 

Llinos Griffiths
Goruchwyliwr Gwisgoedd

Siobhan Lynn Brennan
Cyfarwyddwr Cynorthwyol 

Nicole Moran
Cyswllt Cymunedol

 

Cast

Sam Coombes
Lewis

Ioan Hefin
Adrian
 
Jason May
Rob

Simon Nehan
Kevin

Siôn Tudor Owen
Mark
 

Callum Bailey
Nye
 
Isabelle Coombs
Bess

Dylan John
Xander

Joseph Reynolds
Hardy

★★★★

had me in stitches and in tears

★★★★

vivid… a vital piece of community theatre

★★★★

powerfully moving

 

 

★★★★

another unqualified success

The writing is punchy and funny, masculine, muscular and always, always vernacular

This is theatre as protest and theatre as politics, but the tone is so refreshingly different from the suits of Westminster and Cardiff Bay

[a] brutal, beautiful heartfelt piece of theatre-making

the play these heroes deserve