Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Tocynnau

15 Medi - 30 September 2017

We're Still Here

Byass Works: Port Talbot

DateTimePerformancePriceAccessibilityActions
15
Dydd Gwener
September
19:30We're Still Here£10.00 - 15.00Prynu Tocynnau
16
Dydd Sadwrn
September
19:30We're Still Here£10.00 - 15.00Prynu Tocynnau
18
Dydd Llun
September
19:30We're Still Here£10.00 - 15.00Prynu Tocynnau
19
Dydd Mawrth
September
19:00We're Still Here£10.00 - 15.00Prynu Tocynnau
20
Dydd Mercher
September
19:30We're Still Here£10.00 - 15.00Prynu Tocynnau
21
Dydd Iau
September
19:30We're Still Here£10.00 - 15.00Prynu Tocynnau
22
Dydd Gwener
September
19:30We're Still Here£10.00 - 15.00Prynu Tocynnau
23
Dydd Sadwrn
September
19:30We're Still Here£10.00 - 15.00Prynu Tocynnau
25
Dydd Llun
September
19:30We're Still Here£10.00 - 15.00Prynu Tocynnau
26
Dydd Mawrth
September
19:30We're Still Here£10.00 - 15.00Prynu Tocynnau
27
Dydd Mercher
September
14:00We're Still Here£10.00 - 15.00Prynu Tocynnau
27
Dydd Mercher
September
19:30We're Still Here£10.00 - 15.00Prynu Tocynnau
28
Dydd Iau
September
19:30We're Still Here£10.00 - 15.00Prynu Tocynnau
29
Dydd Gwener
September
19:30We're Still Here£10.00 - 15.00Prynu Tocynnau
30
Dydd Sadwrn
September
14:00We're Still Here£10.00 - 15.00Prynu Tocynnau
30
Dydd Sadwrn
September
19:30We're Still Here£10.00 - 15.00Prynu Tocynnau

#NTWSteel

Common Wealth

"We were drawn to Port Talbot because of the powerful voices that were coming out in the S.O.S campaign. Watching the campaign unfold and the community rally together gave us a hope in a time where we don’t usually see people stand together for what they believe in.

For us, seeing working class leaders organise and inspire communities felt so necessary in a time when working class people are often marginalised from public debate.

Interviewing steelworkers and union leaders has taught us so much about looking after each other, dignity and the importance of saying no.

What’s happening in Port Talbot is specific to the steel works and relevant across the world, demonstrating how capitalism and globalization creates ghost towns with little thought of the people who live and work there. The play speaks to the changing landscape of the UK, the people that get left behind and those that fight.

We see this play as an opportunity to champion and share the wisdom from the Save Our Steel Campaign, for us to remember who we are, where we come from and what we can be."

Evie Manning & Rhiannon White

Beth i’w ddisgwyl

Mae’r cynhyrchiad wedi ei leoli yng Ngweithiau Byass Works, Dock Road, Port Talbot. Bydd y perfformiad yn para o ddeutu 90 munud (i’w gadarnhau).

Bydd We’re Still Here yn gynhyrchiad dan do, ac yn symud o gwmpas o fewn un lleoliad.

Y canllaw oedran yw 14+. Fedrwn ni ddim rhoi mynediad i fabanod mewn breichiau na phlant bychan. Cysylltwch â boxoffice@nationaltheatrewales.org os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Ni chaniateir mynediad i gŵn i unrhyw berfformiad, ac eithrio cŵn tywys.

Mae’r lleoliad o fewn pellter cerdded i orsaf drên Port Talbot Parkway, gyda threnau yn teithio’n gyson ar hyd y llinell. Medrwch gynllunio eich taith ar y trên yma.

Nid oes cyfleusterau parcio ar y safle. Fodd bynnag mae parcio talu ac arddangos gerllaw ac yn yr orsaf drenau.

Rhyddheir gwybodaeth bellach dros y misoedd nesaf.

Tîm Creadigol

Crëwyd gan Rachel Trezise a Common Wealth

Rachel Trezise
Awdur

Evie Manning
Cyd-gynhyrchydd

Rhiannon White
Cyd-gynhyrchydd

Wojtek Rusin
Cyfansoddwr/ Cynllunydd Sain

Russell Henry
Cynllunydd

Andy Purves
Cynllunydd Goleuo

Vicki Manderson
Cyfarwyddwr Symudiad

Sarah Hughes
Cyfarwyddwr Castio