Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Tocynnau

21 Medi - 30 September 2017

We're Still Here

Byass Works: Port Talbot

DateTimePerformancePriceAccessibilityActions
21
Dydd Iau
September
19:30We're Still Here£10.00 - 15.00Captioned Disabled AccessPrynu Tocynnau
22
Dydd Gwener
September
19:30We're Still Here£10.00 - 15.00Captioned Disabled AccessPrynu Tocynnau
23
Dydd Sadwrn
September
19:30We're Still Here£10.00 - 15.00Audio Description Captioned Disabled Access Touch TourPrynu Tocynnau
25
Dydd Llun
September
19:30We're Still Here£10.00 - 15.00Captioned Disabled AccessPrynu Tocynnau
26
Dydd Mawrth
September
19:30We're Still Here£10.00 - 15.00Captioned Disabled AccessPrynu Tocynnau
27
Dydd Mercher
September
14:00We're Still Here£10.00 - 15.00Audio Description Captioned Disabled Access Q A Session Touch TourPrynu Tocynnau
27
Dydd Mercher
September
19:30We're Still Here£10.00 - 15.00Captioned Disabled AccessPrynu Tocynnau
28
Dydd Iau
September
19:30We're Still Here£10.00 - 15.00Captioned Disabled AccessPrynu Tocynnau
29
Dydd Gwener
September
19:30We're Still Here£10.00 - 15.00Captioned Disabled AccessPrynu Tocynnau
30
Dydd Sadwrn
September
14:00We're Still Here£10.00 - 15.00Captioned Disabled AccessPrynu Tocynnau
30
Dydd Sadwrn
September
19:30We're Still Here£10.00 - 15.00Captioned Disabled AccessPrynu Tocynnau

#NTWSteel

Common Wealth

"We were drawn to Port Talbot because of the powerful voices that were coming out in the S.O.S campaign. Watching the campaign unfold and the community rally together gave us a hope in a time where we don’t usually see people stand together for what they believe in.

For us, seeing working class leaders organise and inspire communities felt so necessary in a time when working class people are often marginalised from public debate.

Interviewing steelworkers and union leaders has taught us so much about looking after each other, dignity and the importance of saying no.

What’s happening in Port Talbot is specific to the steel works and relevant across the world, demonstrating how capitalism and globalization creates ghost towns with little thought of the people who live and work there. The play speaks to the changing landscape of the UK, the people that get left behind and those that fight.

We see this play as an opportunity to champion and share the wisdom from the Save Our Steel Campaign, for us to remember who we are, where we come from and what we can be."

Evie Manning & Rhiannon White

Beth i’w ddisgwyl

Mae We’re Still Here yn berfformiad cerdded o gwmpas dan do lle byddwch yn cerdded o gwmpas yr ardal berfformio. Ni fydd seddau yn cael eu darparu ar unrhyw adeg yn ystod y perfformiad, ac eithrio ambell sedd ar gyfer rhai sydd ag anghenion uwch na’r arfer o ran symudedd.

Perfformir y sioe yng Ngweithiau Byass, Ffordd y Doc, Port Talbot, SA13 1RS. Mae parcio ar y safle ar gyfer deiliad Bathodyn Glas yn unig.

Bydd y perfformiad yn para o ddeutu 90 munud, heb egwyl. Bydd toiledau ar y safle.

Argymhellwn eich bod yn teithio acw ar y trên. Mae parcio yn rhad ac am ddim ym Maes Parcio Glan y Porthladd ar ôl 6pm, drws nesaf i orsaf Port Talbot Parkway. Y Cod Post ar gyfer y maes parcio hwnnw yw SA13 1RU.

Os gwelwch yn dda, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo esgidiau addas caeëdig a dillad cynnes gan nad oes unrhyw wres yn y lleoliad

14+ yw’r cyfarwyddyd o ran oedran. Fedrwn ni ddim rhoi mynediad i fabanod ym mreichiau eu rhieni na phlant bach. 

Mae cŵn wedi eu gwahardd yn bendant, ac eithrio cŵn cynorthwyo.

Bydd y sioe yn dechrau am 2.00pm (matineé)  a 7.30pm (perfformiadau’r nos) yn brydlon - ac eithrio dydd Mawrth 19 Medi, pan fo’r sioe yn dechrau am 7pm.

Cysylltwch os gwelwch yn dda â´r swyddfa docynnau trwy e-bostio boxoffice@nationaltheatrewales.org os oes gennych unrhyw gwestiynau.

 

Mynychu We’re Still Here

Mynediad

Teithio


Rhannwch eich barn â ni
Trydarwch: @ntwtweets #NTWSteel
Facebook: facebook.com/nationaltheatrewales

Gobeithiwn y byddwch chi’n mwynhau We’re Still Here!

 

 

Tîm Creadigol

Crëwyd gan Rachel Trezise a Common Wealth

Rachel Trezise
Awdur

Evie Manning
Cyd-gynhyrchydd

Rhiannon White
Cyd-gynhyrchydd

Wojtek Rusin
Cyfansoddwr/ Cynllunydd Sain

Russell Henry
Cynllunydd

Andy Purves
Cynllunydd Goleuo

Vicki Manderson
Cyfarwyddwr Symudiad

Sarah Hughes
Cyfarwyddwr Castio 

Llinos Griffiths
Goruchwyliwr Gwisgoedd

Siobhan Lynn Brennan
Cyfarwyddwr Cynorthwyol 

Nicole Moran
Cyswllt Cymunedol

 

Cast

Sam Coombes
Lewis

Ioan Hefin
Adrian
 
Jason May
Rob

Simon Nehan
Kevin

Siôn Tudor Owen
Mark
 

Callum Bailey
Nye
 
Isabelle Coombs
Bess

Dylan John
Xander

Joseph Reynolds
Hardy

★★★★

another unqualified success

The writing is punchy and funny, masculine, muscular and always, always vernacular

This is theatre as protest and theatre as politics, but the tone is so refreshingly different from the suits of Westminster and Cardiff Bay

[a] brutal, beautiful heartfelt piece of theatre-making

the play these heroes deserve