Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Eich Gwaith

Canllawiau i Artistiaid

Mae National Theatre Wales yn ystyried mai meithrin a datblygu artistiaid theatr yng Nghymru yw un o’i nodau craidd, a hynny fel modd o gyflawni cynyrchiadau theatr newydd eithriadol, ac er mwyn datblygiad ehangach y theatr yng Nghymru. Rydym am ei wneud mor hawdd â phosib i bob artist ddod i gysylltiad â ni a rhoi gwybod i ni am eu gwaith a’u syniadau. Rydym am ganolbwyntio ein hadnoddau ar weithgarwch fydd yn cael yr effaith fwyaf ar wneud theatr. 

Rydym am fod yr un mor hygyrch i bob artist yng Nghymru, a gweithio mewn ffordd sy’n cefnogi ac yn annog sefydliadau theatr eraill, yn enwedig mentrau bach ac annibynnol. 

Gyda hynny mewn golwg, rydym wedi datblygu rhai canllawiau i’w wneud yn hawdd i chi roi gwybod i ni am yr hyn yr ydych yn gweithio arno, neu’n gobeithio ei ddatblygu yn y dyfodol.

Dyma’r crynodeb:

 

Artist Engrheifftiol: Jenny Cashmore
Lluniau: Jorge Lizalde