Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

I'll Sing this Song


Yn 2016, fe wnaeth awdur Before I Leave, Patrick Jones ymuno â TEAM National Theatre Wales, y gwneuthurwr ffilmiau Kym Epton, y ffotograffydd a'r dylunydd Paul Thomas a'r cerddor Ben Tinniswood i ddysgu tri chôr o bobl sy'n byw gyda Dementia, yn Wrecsam, y Barri (ym Mro Morgannwg ) ac Aberhonddu (Powys), i ganu Before I Leave, y gân a ysgrifennwyd gan Nicky Wire a James Dean Bradfield o'r Manic Street Preachers ar gyfer y cynhyrchiad.

Y canlyniad yw ffilm fer am brofiadau'r corau, oedd yn canmol grym iacháu canu.

Ond mae mwy! Mae TEAM National Theatre Wales yn falch o lansio ap newydd sbon, AM DDIM a fydd yn helpu corau Dementia eraill...

  • gwyliwch y ffilm;
  • gwrandewch ar Before I Leave (wedi'i berfformio gan Nicky Wire a James Dean Bradfield o'r Manic Street Preachers); a
  • dysgwch y geiriau ac ymunwch yn y canu!

Am y App


Mae'r prosiect digidol I'll Sing This Song yn becyn cymorth ar gyfer unigolion, grwpiau cymunedol, corau ac ysgolion er mwyn dilyn trywydd ein cantorion, i ymgymryd â'r broses ac ymgysylltu â phwnc Dementia. Mae'n adnodd nid yn unig i helpu'r rhai sy'n byw gyda'r cyflwr, ond ar gyfer poblogaeth sydd angen gwell dealltwriaeth o iechyd meddwl.

Rhannwch y lincs isod gydag unrhyw ffrindiau, teulu neu gysylltiadau sydd gennych a allai fod â diddordeb.
 

Gyda diolch i The Baring Foundation & Paul Hamlyn

Dylunio a Datblygu gan Bwtîc / bwtic.co.uk

 

Lawrlwytho

 

 

Lawrlwythwch yr ap am DDIM yma
 

Sylwer: Mae angen iOS 9.2 neu ddiweddarach. Yn cyd-fynd ag iPad.

Gwyliwch

I'll Sing This Song teaser | Before I Leave