Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales
11 - 22 Medi
Hwacheon, Gangwon, De Corea

Preswyliaeth Perfformio Rhyngwladol

De Corea a Cymru
 

Mae Artists’ Playground yn gyfnod trigiannol newydd ac unigryw i artistiaid a gynhelir yn Ne Corea ac fe’i cynhelir mewn partneriaeth â National Theatre Wales and Performance Group TUIDA (De Corea).

Ffocws y cyfnod trigiannol yw cefnogi creu syniadau creadigol, arbrofion artistig a chydweithio traws-ddiwylliannol.

Yn ôl ym mis Chwefror gwnaeth dros 150 artist o Gymru, De Corea, India a Siapan gais i fod yn rhan o’r Artists Playground. Maent o amrywiol gefndiroedd artistig yn cynnwys theatr, coreograffi, ysgrifennu, celfyddyd fyw a gosodiadau.  Bydd y cyfnod trigiannol yn gyfle i’r artistiaid hyn ddatblygu eu dull o weithredu ochr yn ochr ag eraill – gan gydweithio ar draws amrywiol ffurfiau celf a rhannu’r canlyniadau.  Bydd y grŵp yn treulio amser hefyd yn myfyrio ar eu dull presennol o weithio, yn ogystal â thrafod ac archwilio dynesiadau amrywiol artistiaid eraill o ran llunio gwaith newydd, gan rychwantu’r personol a’r diwyllianol.

Bydd artistiaid yn rhannu eu gwaith ar-lein wrth iddo gael ei greu. Mynnwch gip ar yr hyn yr ydym yn ei wneud:

#artistsplayground

Partneriaid

Sefydlwyd y grŵp perfformio TUIDA yn 2001. Dechreuodd y grŵp fel grŵp o artistiaid amlddisgyblaeth yn gweithio ar draws ffurfiau ar gelfyddyd ac mewn ffyrdd cydweithredol.

O’r dechrau, maent wedi arddel ffurf gynaliadwy ar theatr sy’n agored ac yn ymgysylltiol, gan weithio mewn adeiladau theatr ac mewn gofodau anghonfensiynol.  Mae ei harfer yn cynnwys ymchwil parhaus i theatr a pherfformio ac maent yn ceisio gwthio y tu hwnt i ffiniau artistig presennol. Mae ganddynt ddiddordeb penodol yn y corff, symud a defnyddio gwrthrychau.

Yn 2010, symudodd y grŵp i Hwacheon, pentref yn Ne Corea wledig, lle y sefydlwyd y Tutbat Arts Farm. Newidiwyd yr hyn a oedd gynt yn hen ysgol gynradd yn ganolfan unigryw ar gyfer cyfnodau preswyl ac arbrofi gan artistiaid. Daw enw’r ganolfan o’r gair Coreaidd ‘tutbat’, gardd fechan wrth ymyl tŷ lle mae cynnyrch yn cael ei dyfu mewn ffordd gynaliadwy sy’n gadarn yn amgylcheddol.

Tutbat Arts Farm yw cartref creadigol a gweinyddol y cwmni ac ers 2010, mae’r cwmni wedi cynnal cyfnodau preswyl creadigol o artistiaid sydd â diddordeb yn ei dull o wneud perfformiadau a bywyd ei hun. 

Am ragor o wybodaeth ar Grŵp Perfformio TUIDA gweler ei wefan yma.

Cefnogir gan


Mae'r prosiect yn rhan o Dymor UK-De Corea 2017-18 y Cyngor Prydeinig, 'Dyfodol Creadigol', ac mae wedi’i gefnogi gan Gyngor Prydeinig Cymru, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chyngor Prydeinig Corea.


Trelar

NTW - Artist Playground