Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Rhannwch hefo ni

Pe hoffech rannu eich profiad o’r GIG yng Nghymru yn ystod y 70 mlynedd diwethaf â ni, medrwch wneud hynny isod, ar Facebook, ynteu trwy eich cyfrwng cymdeithasol dewisol trwy ddefnyddio #MyNHS70
 

 


Medrwch hefyd anfon llythyr atom a’i bostio at:
National Theatre Wales
30 Arcêd y Castell
Caerdydd
CF10 1BW

 

 

Fideo