Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales
Trwy Gydol y Flwyddyn

TEAM

Ble bynnag y byddwn ni’n mynd, rydym yn cydweithredu â rhwydwaith cynyddol o aelodau TEAM ac yn eu cefnogi. Dyma’r boblo sy’n chwarae rhan ym mhopeth rydym yn ei wneud. Nhw yw ein harweinwyr yn eu cymunedau nhw: maent yn creu, yn ysbrydoli, yn perfformio, yn dysgu, yn ysgrifennu, yn trefnu, yn rheoli prosiectau, yn rhoi adborth ac yn gwneud penderfyniadau gyda ni ar ddyfodol National Theatre Wales.

Prosiectau a Digwyddiadau

Chwarae Eich Rhan

Dewch atom â‘ch syniadau a dywedwch wrthym am y profiadau rydych am eu cael a’r gefnogaeth y bydd angen arnoch. Ychydig iawn o reolau sydd, a gall unrhyw un fod yn rhan o TEAM. Gallwch drefnu digwyddiadau, marchnata ein sioeau, dysgu rhywbeth newydd, bod yn rhan o’n cynyrchiadau, newid ein meddylfryd neu alw heibio am sgwrs – gallwch chi benderfynu beth fydd eich cyfraniad at lunio eich National Theatre Wales

TEAM Panel

Mae panel TEAM yn cyfrannu at ddatblygiad cyffredinol National Theatre Wales gan gynghori ar faterion megis recriwtio, rhaglenni, marchnata a hyfforddi. Trwy adeiladu ar ein cyflawniadau dros y ddwy flynedd diwethaf, mae’r panel yn rhoi TEAM wrth wraidd y sefydliad. Mae aelodau’r panel yn ein cynrychioli mewn digwyddiadau a pherfformiadau ac yn mynd i gyfarfodydd ac yn rhoi cyflwyniadau ar ein rhan. Maent yn rhoi adborth rheolaidd i staff a bwrdd National Theatre.

Gan gwrdd fel grŵp rhyw deirgwaith neu bedair gwaith y flwyddyn, rydym bob amser yn chwilio am bobl ag amrywiaeth eang o sgiliau, gwybodaeth, syniadau, profiadau a chefndiroedd.

Digwyddiadur TEAM

REHEARSALS - We're Still Here

18 August 2017 - 2:00pm

Our next show is a co-production with Common Wealth Theatre called We’re Still Here, set in the Byass Works in Port Talbot. http://nationaltheatrewales.org/were-still-here

While the show is shaping up, we’re offering the chance for TEAM members to come and sit in on rehearsals (dates below), so email us at team@nationaltheatrewales.org if you’re out and about in Port Talbot town and we’ll send you details of locations.

 

 

Week 1 - Friday 18th Aug - 2pm - 4.30pm

Week 2 - Friday 25th Aug - 2pm - 4.30pm

Week 3 - Friday 1st Sept - 2pm - 4.30pm

Week 4 - Friday 8th Sept - 2pm - 4.30pm

 

TEAM Social - Port Talbot!

14 September 2017 - 7:00pm

National Theatre Wales TEAM is inviting TEAM members (existing and prospective!) to join us for our pre-show shindig, TEAM Social on Thursday 14th September, 19:00 in Port Talbot!

This is a party to celebrate all the good stuff going on, the people and places we love, and to mark the start of our production run of the epic “We’re Still Here” by National Theatre Wales & Common Wealth Theatre.

It’ll be an exclusive opportunity for you to see the show before everyone else, and what’s more, it’s FREE.

If you’re coming, RSVP by Monday 4 September to team@nationaltheatrewales.org.